nigde-turistik-mekanlarPin
Ana sayfa » Niğde’nin Tarihi Yerleri ve Turistik Mekanları

Niğde’nin Tarihi Yerleri ve Turistik Mekanları

Türkiye’nin Kültür Kokan Tarihi Turistik Yerleri | Tarihi 250 Yer

İç Anadolu bölgesinde yer alan şehrin ilk ismi kitabelere göre Nahita olmuştur. Bu ismin bereket tanrıçası Anahita’dan esinlenildiği düşünülmektedir. Yunanlılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında çeşitli değişimlere uğrayarak Niğde şeklini almıştır.

Eski isimlerinden bazıları Nikide, Nakita, Nikde olmuştur. Niğde tarihi yerleri M.Ö 3 bin yıllarına kadar gidebilmektedir. Bu nedenle kültürel bir gezi yapacak insanlar için rehber hazırladık. Ziyaretiniz öncesinde bu yerlere mutlaka uğramayı unutmayın. İşte karşınıza Niğde’nin turistik yerleri.

1. Niğde Kalesi

nigde-tarihi-yerlerPin

Türkiye’nin köklü şehirlerinden birisi olan Niğde ve Niğde kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üç surla çevrili olan kale şehrin nadide eserlerinden birisidir. Fakat kalenin birçok bölümü günümüzde harap olmuştur. Duvarların bir kısmı ise evlerin duvarı haline gelmiştir. Sadece hisar bölümü ayakta kalan kalenin iki burcuda gözlemlenmiştir. Sungurbey Camii’ne kadar uzandığı tahmin edilen surların batı kısmı yok olmuştur.

Niğde tarihi yerler arasında bulunan kalenin tepe noktasındaki ana kule biri diğerlerine göre daha iyi korunsa da iç bölümleri harap olmuştur. Arap ve Bizans mimarisinin etkileri görülen kale M.Ö 8. Yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Fakat onarımına dair 1740 yılında bir bilgi içermektedir. Sadrazam İshak Paşa tarafından tamir gören Niğde Kalesi’nin tepesi günümüzde park haline çevrilmiştir. Niğde tarihi yerler arasında bulunan kaledeki saat kulesi tarihin yansımasını gözler önüne sermektedir. Kale hakkında bir kitabe olmadığı için tam olarak bilgi sahibi olunamamaktadır.

2. Niğde Müzesi

nigde-tarihi-mekanlarPin

Niğde’nin tarihi yerleri arasında bulunan müzede Paleolitik çağdan itibaren kalıntılar yer almaktadır. Zengin bir tarihi esere sahip müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. İlk olarak 1982 yılında sergiye açılmış fakat daha sonra onarım nedeniyle 1999’da kapatılarak 2001 yılında tekrar açılmıştır. 2003 yılında yılın müzesi adaylığına giren müzede 6 salon bulunmaktadır. 1. Salonda Pınarbaşı, tepecik höyüğünden yapılan kazılarla Kalkolitik döneme kadar birçok esere rastlanmıştır.

Ayrıca Köşk Höyük Evi’nin sergilenmesinden dolayı salon bu isimle anılır. 2. Salonda ise daha çok madencilere ait bulgular ve ticaret kolonilerine ait eserler yer almaktadır. 3. Salonda Hitit imparatorluğuna ait kitabeler ve seramikler yer almaktadır. 4. Salonda Bizans, Roma ve Helenistik döneme ait eserler yer almaktadır. Heykeller, mühürler, cam ve toprak eserleri burada bulabilirsiniz. 5. Salonda daha çok mumyalar ve eski paralar bulunmaktadır. Tarihsel olarak vitrinlerde yer alan paraların yanı sıra 4 adet bebek mumyası dikkat çeken yerlerdendir. 6. Ve son salonda ise daha çok etnografik eserler yani halılar, kilimler ve silahlar gibi buluntular yer alıyor. Niğde gezilecek yerler arasındaki müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

3. Niğde Alaeddin Cami

nigde-turistik-mekanlarPin

1223 yılında yaptırılan cami Sıddık ve Gazi kardeşler tarafından inşa edilmiştir. Sancak beyi ziynettin Beşare’nin emriyle inşasına başlanan cami, tamir ve bakımlarla günümüze kadar gelebilmiştir. Gereken önemi verilen cami hemen hemen orijinaline yakın bir şekilde ziyarete açıktır.

İnce bir işçilikle inşa edilen Niğde Alaeddin Cami, özellikle yaz aylarında saat sabah 9 ve 11 arasında güneş ışığının gölgesinin düşmesiyle taçlı kadın başı simgesini ortaya çıkarmaktadır.  Böylelikle mimarının ne kadar yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Araştırmalara göre mimar, sancak beyinin kızına âşık olması ve ona ulaşamayacağını bilmesi üzerine bu kapının üzerine resmini yapmıştır.

Tek şerefeli minareden oluşan cami, 1. Alaeddin Keykubat dönemine denk gelmektedir. Ana kapısının yanında iki adet süslü kapı daha bulunmaktadır. Minarenin kesme taşlı inşa edilmesi ise Selçuklu döneminin nadide özelliklerindendir. Üç farklı kubbeden oluşan cami, tepe içinde yapılmış dikdörtgen plana sahiptir. Avlu bulunmamasına rağmen inşa özellikleriyle bu hissettirilmeye çalışılmıştır. İşlemeli ve süslü özelliklerini mihraptaki ve minberdeki geometrik yapılardan görebiliyoruz.

4. Sungurbey Cami

nigde-turistik-mekanlarPin

Niğde gezilecek yerler arasında bir diğer önemli camimiz Sungurbey Camisi’dir. 1335 yılında inşa edildiği düşünülen kale oldukça eski olması nedeniyle kitabesi bulunmuyor. Niğde valiliği de yapmış olan Sungur Bey’in emriyle inşaya başlanan kalede doğu ve kuzey taç yer almaktadır.

Birkaç kez onarım geçirse de günümüze kadar büyük bir çoğunlukla orijinalliğini korumaktadır. Yalnız doğu kapısının üzerinde sadece vergi kitabesi bulunmaktadır. 18. Yüzyılda yangın geçiren cami minarelerini kaybetse de daha toprak dama sahip bir cami olarak 1948 yılında yeniden onarılmıştır. Doğu batı doğrultusunda inşa edilen cami sarı renge yakın taşlardan yapılmıştır.

Eyvan gotik mimariye sahip olan yapının eyvan duvarları süslemelere ev sahipliği yapmaktadır. Yine kuzey panoda yer alan kuş, fil, at ve çeşitli hayvan resimleri Türklerin geçmişte kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimine bir hatıradır. Ayrıca kuzey cephesinde bulunan bey kapısını mutlaka incelemelisiniz. Niğde tarihi yerler arasındaki cami en önemli tarihi eserlerimizdendir.

5. Andaval Kilisesi

nigde-tarihi-mekanlarPin

Niğde tarihi yerler arasında bulunan Andaval Kilisesi 1977 yılında bir patlama sonucunda zarar görse geçtiğimiz aylarda onarılmıştır. Kutsal hac yolu üzerinde bulunmasından dolayı hirstiyanlarca önemi büyüktür. Yapılan onarımlar sonucunda ülkemize ekstra bir turizm kaynağı da ortaya çıkarılmıştır.

6. Yüzyılda yaptırılan kilise Ayasofya müzesine benzer özellikler taşır. Roma imparatoru Konstantin’in annesi adına yaptırdığı kilise ilk taş yapılardandır. Duvarların iç bölümlerinde Hz İsa’dan kesitler bulunmakta ve ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan kale Aktaş kasabasında yer alıyor. Dikdörtgen bir yapıya sahip ve duvarların büyük bir kısmı yıkılmıştır.

6. Niğde Gümüşler Manastırı

nigde-tarihi-yerlerPin

Gümüşler kasabasında bulunan manastırın hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Fakat günümüze kadar korunarak gelmeyi başarmıştır. Niğde turistik yerler arasındaki Gümüşler Manastırı, açık havlulu bir şekilde yapılmıştır.

Üzerinde bulunan kilisenin kuzeyinde iki mezar nişi bulunmaktadır. Haç planlı yapılmış bir yapı olup,  iki girişi yer almaktadır. Başka mekanlarda bulunsa da ne işe yaradıkları tam olarak anlaşılamamıştır. Duvar resimleri zengin olan manastır ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanmaktadır.

İsa, melek, Meryem ve havariler, kilise babaları gibi çeşitli kesitler ana apsiste bulunmaktadır. Ayrıca giriş kapısında bulunan Gabriel ve Mikael figürleri de yapının dikkat çeken yerlerindendir. Duvar resimlerinin bir bölümü ise av hayvanları ve avcıları resmetmektedir.  Resimlerden yola çıkılarak 11. Yüzyıla kadar tarihlendirilmektedir.

7. Ak Medrese

nigde-tarihi-mekanlarPin

Karamanoğulları tarafından yaptırılan AK Medrese Niğde tarihi yerler arasında yerini almıştır. 1410 yılında yapılan medrese, çeşitli tamirler geçirse de hala orijinal bir şekilde durmaktadır. Medrese bir dönem nalbant hane bir dönem müze olarak hizmet vermiştir.

1997 yılından itibaren çeşitli eserler barındıran medrese iki katlı ve avluludur. Simetrik yapılara örnek olan yapı ziyaretçilerinin ilgi odağı olmaktadır. İsmini ise yapılırken kullanılan beyaz taşlardan aldığını söylenmektedir. Taç kapısı ise medresenin en süslü ve güzel yerlerindendir. Diğer bölümler ise buraya nazaran daha sade inşa edilmiştir. Ali beyin emriyle yaptırılsa da şuan mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.

8. Köşk Höyük

nigde-turistik-yerlerPin

1981 yılından itibaren sürdürülen kazılar ile birlikte günümüze kadar birçok tarihi buluntu çıkarılan Köşk Höyük, Niğde tarihi yerler arasına girmeyi başarmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu Bor Ovası’nın en eski hayvancılık ve tarımla uğraşan topluluğu olduğu öğrenilmiştir.

Geç Neolitik dönemden itibaren başlayan beş katmandan oluşan Köşk Höyük, birçok turistin uğrak noktası olmayı başarmıştır. Yapının mimari özelliklerine bakıldığında daha çok küçük odalardan oluşan bir yapı olduğu görülmektedir. 80 metre çapında bir alana kurulan höyükte birçok obsidiyen alet ve aksesuarlar çıkarılmıştır.

15 metre yüksekliğindeki alanda çeşitli seramiklerde çeşitli hayvan ve geometrik işlemeler bulunmuştur. Bu dönemin en büyük özelliği yapıların taş temele oturtularak kerpiç duvarlar inşa edilmesidir. M.Ö 4883 yılına kadar giden tarihi bu yapıyı Bor ilçesinde Bahçeli beldesinde mutlaka ziyaret etmelisiniz.

9. Tyana Ören Yeri

nigde-tarihi-yerlerPin

Bor ilçesinin Kemerhisar kasabasında bulunan Tyana Ören Yeri, Niğde tarihi mekanlar arasındadır. Dönemin sanatsal anlayışını ve sanatçıların heykeltıraşlık yeteneği çıkarılan eserlerden görülebilmektedir. Göründüğünden daha büyük olan yapı zaman içinde kasabanın altında kalmıştır.

Toprak üstündeki kemerli yapılar ise hala sağlamlığını korumaktadır. Su taşınması için yapılan bu kemerler Roma devrinde etkin olarak kullanılmıştır. Bu nedenle kasaba Kemerhisar olarak adlandırılmıştır. Eski adıyla Tyana olan Kemerhisar, roma döneminin en yoğun kasabalarından biriydi. Günümüzde sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.

10. Rahmaniye Camii

nigde-tarihi-yerlerPin

Niğde tarihi mekanlar arasında bulunan Rahmaniye Camii, dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Diğer camilerin yanı sıra çatısı düz olarak yapılmışıtr. Tek şerefli olan caminin taş renkleri sarımsıdır. Caminin içinde ise mihrap süslemeleriyle dikkat çekse de genel olarak sade bir yapıdır. 1747 yılında Abdurrahman Paşa’nın emriyle yaptırılan cami, mimari özelliklerini yaşadığı dönemden almıştır. Geniş bir alanda yalnız başına duran cami dikkat çekici sadeliğiyle ziyaretçilerini şaşırtıyor.

11. Roma Havuzu

nigde-tarihi-yerlerPin

Bor ilçesinde bulunan Roma Havuzu, Hadrian ve Trojan döneminde yapılmıştır. Geçmişi M.S 2. Yy’a dayanan havuz, taş blokların sıralanmasıyla inşa edilmiştir. Roma döneminde aktif bir şekilde kullanılan havuz altının kaynaması sayesinde Kemerhisar kentine aktarılıyordu. Günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmeyi başaran havuz kendi suyunu hemen yanı başında çıktığı kaynaktan alıyordu.  1960 yılında keşfedilen havuz, herhangi bir olimpik havuz boyutundadır. Niğde ziyaretinizde mutlaka burayı ziyaret ederek çevresinin yeşil güzelliklerini de inceleyebilirsiniz. Niğde gezinizden sonra Kayseri tarihi yerler ziyareti yapmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir