kars-tarihi-yerlerPin
Ana sayfa » Kars Gezilecek Tarihi Yerler

Kars Gezilecek Tarihi Yerler

Ülkemizin en doğu kesiminde yer alan Kars gezilecek yerler bakımından, oldukça zengin bir konuma sahiptir. Özellikle türbe ve müze cenneti olan Kars, doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Aşağıda gezilecek tarihi yerler hakkında, tavsiye ettiğimiz birtakım ziyaret alanları bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı birçok medeniyetin izlerini de taşıyan Kars, mutlaka gezip görülmesi gereken iller arasında yer almaktadır. Tarihi dokusu ve doğanın bütünleştiği eşsiz güzelliklere sahip olan Kars’ın, Doğu Anadolu Bölgesi’nin parlayan en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söylemek mümkündür.

Ani Ören Yeri

kars-oren-yeriPin

Ani Harabeleri olarak da bilinen Kars Ani Ören Yeri, Kars’ın merkezine yaklaşık olarak 48 kilometre mesafede Arpa Çayı kenarında yer almaktadır. Harabelerin bulunduğu yer Türkiye Ermenistan sınırına, oldukça yakındır. Bin bir kilise şehri olarak da bilinen bölge, Kars gezilecek yerler listesinde mutlaka tavsiye ettiğimiz tarihi alanlardan birisidir. Ani Harabeleri içerisinde bile sadece 40 kilisenin var olduğu bilinmektedir. Son 10 yıldır Ani Ören Yerinde, restorasyon ve kazı çalışmaları devam etmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ani Harebeleri, tarihi dokusu ile kalıcı listeye girmeye aday yerlerden birisidir. Harabeleri çevreleyen surların iç tarafına baktığımızda ise, daha büyük bir tarihi alan olduğunu görmek mümkündür. Bölge Osmanlı, Selçuklu, Bizans ve Ermeni dönemlerinden önemli izler taşımaktadır.

Farklı birçok medeniyetin tarihi izlerini taşıyan ören yerleri, 1319 yılında yaşanan deprem sonucunda, büyük hasar görmüştür. Daha sonrasında ise Timur tarafından işgal edilerek, ekstradan tahribe uğramıştır.

Kars şehri ise yaşanın savaşlardan sonra bir dönem Osmanlı’nın, sonrasında Rusların, Ermenilerin ve son olarak da yeniden Türklerin eline geçmiştir. Yoğun savaşların yaşandığı bölgede Ani Harabeleri büyük tahribata uğramıştır. Bu nedenle her yıl farklı milletlerden insanlar, Kars Ani Harabelerine ziyarete gelmektedir.

Kars Tigran Honents Kilisesi

tigran-honent-kiliseiPin

Tigran Honents kilisesi de Ani Harabeleri içerisinde bulunan, tarihi yerler arasında yer almaktadır. Kars gezilecek yerler listesinde mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz yerlerden birisi olan Tigran Honents kilisesi, 1215 yılında yapılmış çok eski bir yapıdır.

İsmini kilisenin yapımında önemli pay sahibi olan Tigran Honents adlı bir tüccardan almaktadır. Kubbeli dikdörtgen bir yapı olan kilise, iç mimarisi ile ortaçağın klasik izlerini taşımaktadır. Duvarları muhteşem kesme taşlarla örülmüş olan kilise, birçok hayvan tasviri ve 12 havarinin betimlemesi ile süslenmiştir.

Duvarında Tigran Honents kilisesinin yapımı ile ilgili bilgiler bulunan, bir yazıt yer almaktadır. Bu yazıta baktığımızda kilisenin 1215 yılında Tigran Honents isimli bir tüccarın, çocukların uzun ömürlü olması adına kiliseyi inşa ettirdiğini görmekteyiz.

Kars Evliya Camii

evliya-cami-karsPin

Evliya Cami ile özdeşleşen Ebul Hasan Harakani tarafından yaptırılan Evliya Camii, gezilecek tarihi yerler listesinde oldukça ilgi çeken yapıtlardan birisidir. Günümüzün İran’ın horasan bölgesinde doğan Ebul Hasan Harakani, bir dönem çobanlık yaptıktan sonra tasavvufa merak salmıştır. Beyazıd’ı Bestami dergahında bir süre boyunca türbedarlık görevinde bulunmuştur.

Aslen Türkmenistanlı olduğu söylenen Ebul Hasan, Selçukluların Anadolu’ya yaptığı akınlar sırasında gelerek buraya yerleşmiştir. Daha sonra Bizans ile yapılan bir savaşta Kars’ta şehit olduğu bilinmektedir. Şehit olan ilk Anadolu evliyası olarak bilinen Ebu’l-Hasan, Sultan Alparslan’ın bu yüzden ona minnet hissetmesini sağlamıştır.

Bu yüzden Kars’ı fetheden Sultan Alparslan, onun adına Kale İçi mahallesinde bir türbe yaptırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bir dönem Kars’ı eyalet merkezi yapmak adına yaptığı imar çalışmaları sırasında, Ebu’l Hasan’ın kabrine rastlamıştır.

Türbenin bulunduğu yere Ebu’l-Hasan adına Evliya Camisi inşa edilmiştir. Osmanlı ve Selçuklu İmparatorlarının Ebul Hasan’a çok önem vermiştir. Bunun nedeni Anadolu’nun Türkleşmesi için müritleri ile birlikte yoğun çalışma yapmasından kaynaklanmaktadır.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi

kafkas-cephesi-muzesiPin

Rus orduları tarafından işgale uğrayan Kars, bu işgal neticesinde yapılan Osmanlı tabyaları ile bilinmektedir. 1828 yılında püskürtülen Rus istilası, 1855 yılında ise zaferle sonuçlanmıştır.

Bu yıllardan sonra 1877 ile 1878 yılı arasında yine Osmanlı-Rus harbi yaşanmıştır. Tablalar savaşı olarak da tarihe geçen bu savaş neticesinde elde edilen Kars zaferi sonrasında, 3 Bin Kars madalyası Padişah Abdülmecit tarafından yaptırılarak, şehre gönderilmiştir.

1803 yılında ise padişah III. Selim tarafından yaptırılan kanlı tabya binası da, bu anlamda Türkiye Tarihi Yerler listesinde yer almaktadır. Osmanlı-Rus harplerinde kullanılan birçok araç ve gerecin sergilenmesi adına kurulan Kafkas Cephesi Tarihi Müzesi, tarihi yerler arasında tavsiye ettiğimiz önemli mekânlardan birisidir.

 Boğatepe Peynir Müzesi

kars-peynir-muzesiPin

Türkiye tarihi yerler listemizde her ne kadar tarihi olmasa da ilginçliği ile ön plana çıkmaktadır. Kars Boğatepe Peynir Müzesi, ziyaretçilerimize tavsiye ettiğimiz önemli yerlerden birisidir.

Gravyer peyniri ile ünlü olan Kars’ın Boğatepe köyünde kurulmuştur. Yapı olarak tarihi bir alan olsa da, müze olarak kurulması çok eski yıllara dayanmamaktadır. Bina 1880 yılında kurulmuş olsa da müze Boğatepe’de bulunan bir dernek öncülüğünde kurulmuştur.

Ülkemizin ilk ve tek Peynir Müzesi olan Boğatepe Peynir Müzesi, peynirin yapımında kullanılan birçok malzeme sergilenmektedir. Peynir imalatında kullanılan araç ve gereçlerde bu müzede sergilenmektedir.

Kars peynir envanterinde yaklaşık 30 çeşit peynirin bulunduğunu söylersek, peynirin bölge halkı için ne kadar önemli olduğunu da rahatlıkla anlayabiliriz. Tarihi yerler arasında bulunan bu müzenin bir diğer özelliği de, zamanla Kars bölgesinde yapımı unutulmuş 7-8 çeşit peynirin tekrardan üretimine öncülük etmesidir.

Kars Boğatepe Peynir Müzesi sayesinde bölgenin cazibesi biraz daha artmış olup, peynir satışlarında da müzenin bir hayli etkisi olmuştur. Farklı bir başarı hikâyesi olan Boğatepe Peynir Müzesi sayesinde, bölge halkı tek geçim kaynakları olan hayvancılığa daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır.

Müze içerisinde yüzyıllık krema çırpıcı, ahşap kaşar sepeti ve yayık fıçısı gibi farklı birçok süt ve süt ürünlerinde kullanılan araç ve gereçlerde yer almaktadır. Peynirin yanı sıra bölgede yetişen birçok bitki türü hakkında da bilgi veren, büyük bir pano yer almaktadır.

Kars Katerina Köşkü

katerina-koskuPin

Osmanlı Rus harbinden sonra Rusların Kars’ı işgal ettikleri 40 yıllık istila sürecinde yapılmış olan Katerina Köşkü, son derece özgün mimarisi ile Türkiye tarihi yerler listenizde yer almaktadır.

Her ne kadar köşkün yapım kitabesi bulunmasa da, 1914 yılında Rus çarı ve eşinin Kars’ın Sarıkamış ilçesine gelerek bu köşkte bir süre kaldıkları bilinmektedir. Yapının genel özelliklerine bakıldığında ise, 1896 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir Katerina Köşkü’nün en önemli özelliklerinden biriside, çivi kullanılmadan yekpare ağaçtan yapılmış olmasıdır.

Her ne kadar ağaçtan yapılmış olsa da, uzun bir süre geçmesine rağmen günümüze kadar özelliğini kaybetmeden gelmeyi başarmıştır. Av köşkü diye de anılan Katerina Köşkü, üç ayrı yapıdan oluşmaktadır. Binanın ısınması, binanın yapımında kullanılan beton kolonlar ısıtılarak yapılmaktadır. 2. Çar zamanında yapıldığı tahmin edilen bu köşkün, bu nedenle yanlış adlandırıldığı söylenmektedir. Her ne kadar Çar’ın Katerina ismindeki eşi için yaptırıldığı düşünülse de, köşk aslında hasta oğlu için özel bir rehabilitasyon merkezi olarak yapılmıştır.

Sarıkamış Kayak Merkezi

kars-kayakPin

Sarıkamış Kayak Merkezi’nin kar kalitesinin, İsviçre Alpleri ile yarışacak düzeyde olduğu bilinmektedir. Yaklaşık olarak 13 kilometreye varan kayak pistleri, lüks otelleri, kayak okulları, kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla dünya kalitesinde olma özelliğini taşımaktadır.

Sarıkamış kayak merkezi, şehir merkezine 45 dakikalık mesafededir. Ayrıca karların yılın neredeyse yarısı kadar kalması da kayakçıları sevindirmektedir.  Pistlerin sakin olması ve kar tipinin de oldukça elverişli olması kayağı zevki hale getirmektedir.

Diğer kayak merkezleri gibi lüks olmasa da pistin sakin olması rahatça kayak yapmayı sağlıyor.  9 adet zorluk derecesi olan pist, Sarıkamış merkeze 1.5 km uzaklıktadır. Ayrıca güvenlik ekiplerinin olması da kayağı hem eğlenceli hem güvenli bir hale getiriyor. Kayak merkezine ulaştığınızda orada kalmayı planlıyorsanız, uygun fiyatlarla birçok otel bulmak mümkündür.

Sarıkamış Şehitliği

sarikamis-sehitleriPin

Osmanlı Rus savaşlarından sonra en fazla tahribata uğrayan yerlerden birisi olan Kars, aynı zamanda şehitlerimizin defnedildiği topraklar olarak da bilinmektedir.

Sarıkamış şehitliği Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahip olup, mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 100 yılı geçen Sarıkamış şehitleri, hala ilk günkü gibi insanların aklındadır. Yaklaşık 90 bin kişinin şehit olduğu Kars bölgesinde, Rus tehdidini önlemek için onca asker Türk insanı için yola koyulmuştu.

Her insanın bir kez de olsa buraya gelerek şehitlerimizi anması ve dua etmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tarihi yerler başlığı altında verdiğimiz bu eşsiz güzelliğe sahip yerlerin dışında, Kars’ın genelinde gezip görülebilecek daha onlarca önemli tarihi yer bulunmaktadır.

 

Benzer Yazılar

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir